Ekologia

Zadbaliśmy o wysoką efektywność energetyczną budynku, jego przyjazność dla środowiska oraz o wygodę naszych klientów i pracowników.

W budynku zastosowano szereg udogodnień podnoszących komfort użytkowania, a do tego minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko. Nowoczesne systemy budynkowe do mierzenia zużycia mediów czy sterowania oświetleniem, parkingi dla rowerów i instalacje budek lęgowych dla ptaków to jedynie kilka z nich.

Ogrzewanie i wentylacja
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja):
odzyskujemy do 75% energii cieplnej
Centrale wentylacyjne są wyposażone w obrotowe wymienniki ciepła, które mogą odzyskać do 75% energii cieplnej z zużytego powietrza wyrzucanego z budynku, co zmniejsza ilość ciepła, które należy dostarczyć do budynku, a tym samym zmniejsza emisję CO2.
free cooling

Chillery w naszym obiekcie mają tzw. funkcję „free cooling”, czyli: gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 7°C, mogą schładzać wodę bez konieczności korzystania z własnych systemów chłodzenia, co zmniejsza ilość zużywanej energii.

niższe zużycie energii

Serwerowe klimatyzatory to urządzenia inwerterowe o niższym zużyciu energii. Dzięki inteligentnemu pomiarowi zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody jesteśmy w stanie wykryć nadmierne zużycie mediów.

prowadzimy pomiar cząsteczek stałych

Nasz budynek wyposażony jest w system detekcji cząstek stałych PM10 i PM2,5. Pokazuje ilość cząstek stałych zmierzonych:
• na poziomie ulicy Opolskiej (3 metry nad poziomem ulicy),
• przed czerpniami powietrza zasysanego bo budynku (50 metrów nad poziomem ulicy),
• za filtrami powierza w centralach wentylacyjnych (powietrze tłoczone na powierzchnie Najemców)

Energia
Instalacja elektryczna i oświetleniowa:
energooszczędne źródła światła
Nasza instalacja oświetleniowa wykorzystuje głównie energooszczędne źródła światła.
utylizacja zużytych żarówek

Zużyte źródła światła są przekazywane do utylizacji.

zdalne sterowanie

Oświetleniem części wspólnych i terenu zewnętrznego steruje zdalnie system BMS oraz czujki zmierzchu. W godzinach nocnych zmieszamy natężenie oświetlenia zewnętrznego.

Woda
Instalacja wodno-kanalizacyjna:
ograniczenia zużycia wody

Wszystkie baterie wodne stosowane w budynku mają aeratory kranowe, które ograniczają zużycie wody. Toalety posiadają spłuczki dwuprzyciskowe, które również ograniczają zużycie wody.

separatory ropy naftowej

Kanalizacja w parkingu podziemnym i kanalizacja deszczowa parkingu naziemnego zawierają separatory ropy naftowej.

regularnie przekazywane do utylizacji

Odpady są regularnie przekazywane do utylizacji, dzięki czemu odpady niebezpieczne nie zanieczyszczają środowiska, a oczyszczalnie ścieków mają ułatwioną pracę.

Odpady i recykling
Segregacja odpadów:
selektywna zbiórka odpadów

Wszyscy najemcy Centrum Biurowego Vinci wyrazili zgodę na selektywną zbiórkę odpadów według zasad przedstawionych na grafice poniżej.

Pamiętaj, że odpowiednia segregacja obniża koszty przetwarzania odpadów.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

W 2022 roku budynek Vinci otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Oznacza to, że jest on zarządzany z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i troską o dobre samopoczucie jego użytkowników.

Budynek posiada także certyfikat WELL Health-Safety, skupiający się na zdrowiu, dobrostanie oraz komforcie użytkowników budynku.

Vinci posiada rozwiniętą infrastrukturę i udogodnienia dla rowerzystów. Obecnie posiada 150 miejsc parkingowych dla rowerów oraz dedykowaną stację naprawy.