Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 12
dobry ≤ 36
umiarkowany ≤ 60
dostateczny ≤ 84
zły ≤ 120
bardzo zły > 120
PM 2.5
[µg/m3]
PM 10
OD GODZINY PARTER DACH (PRZED FILTRAMI)  DACH (ZA FILTRAMI)
180072dosta tecznybardzo dobry61bardzo dobry
170071dosta tecznybardzo dobry61bardzo dobry
160069dosta tecznybardzo dobry61bardzo dobry
150057umiar kowanybardzo dobry61bardzo dobry
140064dosta tecznybardzo dobry61bardzo dobry
130054umiar kowanybardzo dobry51bardzo dobry
120053umiar kowanybardzo dobry51bardzo dobry
110056umiar kowanybardzo dobry51bardzo dobry
100061dosta tecznybardzo dobry51bardzo dobry
090063dosta tecznybardzo dobry51bardzo dobry
080069dosta tecznybardzo dobry51bardzo dobry
070071dosta tecznybardzo dobry61bardzo dobry
060068dosta tecznybardzo dobry61bardzo dobry
050043umiar kowanybardzo dobry61bardzo dobry
040024dobrybardzo dobry71bardzo dobry
030036dobrybardzo dobry81bardzo dobry
020073dosta tecznybardzo dobry81bardzo dobry
010042umiar kowanybardzo dobry91bardzo dobry
000053umiar kowanybardzo dobry101bardzo dobry
230062dosta tecznydobry131bardzo dobry
220095złydobry131bardzo dobry
210032dobrybardzo dobry121bardzo dobry
200043umiar kowanybardzo dobry121bardzo dobry
190062dosta tecznybardzo dobry121bardzo dobry